stichting bestuur

 
Voorzitter                                         Hans Brinkman
Secr./penn.mr.                                Sonja v.d. Lely
Lid                                                      Peter Slijkhuis
Lid                                                      Jaco Hubers
Lid                                                      John Hoederkamp
Lid                                                      John Vermeer
Lid                                                      Cees Buruma
 
Ondersteuning bestuur                  Ineke Smit